• HONJIA MACHINE ,STEEL CUTTING MACHINE ,Coiling machine ,slitting machine ,shearing machine
HONJIA MACHINE ,STEEL CUTTING MACHINE ,Coiling machine ,slitting machine ,shearing machine

Hỗ trợ sau bán hàng

Honjia Machine hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới trong việc xử lý các dây chuyền gia công, cắt xẻ bản băng kim loại. Chúng tôi có một dịch vụ hỗ trợ thông tin và điện thoại nội bộ cung cấp phản hồi tức thì, hỗ trợ trực tiếp và dịch vụ nhanh chóng cho tất cả khách hàng của chúng tôi, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Đối với việc bảo trì sau bán hàng của máy, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

HONJIA MACHINE ,STEEL CUTTING MACHINE ,Coiling machine ,slitting machine ,shearing machine

01

Trường hợp mua thiết bị cơ khí của chúng tôi, thời gian bảo hành là một năm, bất kỳ sự cố không phải do con người, công ty chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

HONJIA MACHINE ,STEEL CUTTING MACHINE ,Coiling machine ,slitting machine ,shearing machine

02

Sau thời gian bảo hành, một số vật tư tiêu hao thông thường hoặc các bộ phận dễ hư hỏng được thay thế. Công ty chúng tôi chỉ tính giá gốc cho các bộ phận, chi tiết thay thế và chi phí đi lại của chuyên gia sau bán hàng( nếu cần chuyên gia đến xưởng ).

03

Các thông số kỹ thuật và thông tin trong hợp đồng khách hàng, chúng tôi đảm bảo không tiết lộ cho bất kỳ công ty bên thứ ba nào.