• HONJIA MACHINE ,STEEL CUTTING MACHINE ,Coiling machine ,slitting machine ,shearing machine
  • Tel:  +86-757-8108 1122

  • Fax : +86-757-8108 1116

  • Email:  honjiamachine@gmail.com | export@hongjia86.com

  • Skype:  alilideborahzhong

  • Điện thoại / Wechat / Zalo: 096 4356061

  • Địa chỉ: Số 1 Khu công nghiệp Hồng Doanh, Sư Sơn, Quận Nam Hải, Phật Sơn

captcha